Voorwaarden

U voldoet aan de voorwaarden voor registratie als u verklaart kennis te hebben genomen van ons huishoudelijk regelement en het privacy protocol