Interessante weetjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 Update verzekeren tegen taxatiewaarde

Datum      : 04 februari 2019

            Een aantal bezitters/bezitsters heeft belangstelling getoond voor het – eventueel – verzekeren van de C6 op zodanige wijze, dat bij de vaststelling door de verzekeringsmaatschappij van – onverhoopte schade – niet wordt uitgegaan van de dagwaarde, maar van de getaxeerde waarde. Een waarde die – normaal gesproken – (veel) hoger is dan de dagwaarde.

            Helaas is dat aantal C6-bezit(s)ters tot dusverre beperkt tot nog geen 15 personen. Dat is een veel te gering aantal om enige korting te kunnen bedingen. Wellicht melden zich in de loop der tijd nog meer belangstellenden. Wij zijn in elk geval als bestuur van plan hier blijvend aandacht aan te besteden.

           MAAR, inmiddels heeft nog een C6 bezitter een voor hem aantrekkelijk premievoorstel gekregen van Turien en Co in Alkmaar, via Advies Verzekerd! in Meppel. Bij ons weten zijn er nu dus 4 C6-bezitters die naar hun oordeel beter af zijn: een gunstiger jaarpremie en een verzekering op basis van de getaxeerde waarde. In alle gevallen is de verzekering afgesloten via (of de premieofferte afkomstig van) Advies verzekerd! in Meppel.

Het overzicht tot nu toe:

 

Brand-stof

 

Bouwjaar KM stand Getaxeerde waarde Dag-waarde volgens ANWB koerslijst

 

Aantal km/jaar Premie/jaar[1], in-/exclusief inzittende verzekering Premiekorting/

Schadevrije jaren

B 12-2006 130.K 18.000 11.400 12.000 750,00 incl. maximaal
B 09-2006 65.k 20.000 14.600 5.000 649,00 incl. maximaal
D 03-2007 242.k 13.600 5.650 20.000 935,00 excl. maximaal
D 01-2010 150.k 23.600 12.800 20.000 960,00 excl. maximaal

In alle gevallen is er dus een substantieel verschil tussen de dagwaarde en de getaxeerde waarde.

Vooralsnog geven wij daarom in overweging om, als men zo’n verzekering met taxatieclausule overweegt, zelf een offerte te vragen bij een verzekeringsmaatschappij. Wij adviseren daartoe om – alvorens de C6 te laten taxeren – eerst bij een verzekeringsmaatschappij of een verzekeringsadvieskantoor te informeren of de C6 tegen taxatiewaarde kan worden verzekerd. Want zoals wij meldden, lang niet elke verzekeringsmaatschappij is daartoe bereid. Op de website van de FEHAC staat een overzicht van verzekeringsmaatschappijen die tegen die getaxeerde waarde kunnen en willen verzekeren. Maar, het zij hier herhaald, de C6 wordt niet door iedere daar genoemde verzekeringsmaatschappij als “youngtimer” beschouwd.

Zoals vermeld, de C6-bezitters die hun auto tegen taxatiewaarde hebben laten verzekeren hebben dat gedaan bij Advies Verzekerd! in Meppel (Sjoerd Stel). Dit kantoor heeft de verzekering ondergebracht bij Turien en Co in Alkmaar. Voor de goede orde: wij hebben géén enkele band met dat kantoor.

Is een verzekeringsmaatschappij of verzekeringsadvieskantoor bereid gevonden, dan zal de C6 door een door de verzekeringsmaatschappij erkende deskundige moeten worden getaxeerd. Een overzicht van taxateurs staat trouwens ook op www.fehac.nl/taxateurs-overzicht

In drie van de hierboven genoemde gevallen is de taxatie uitgevoerd door Ataxaties in Utrecht (kosten afhankelijk van de plaats van taxatie € 125,00 -150,00 – excl. BTW). In één geval is de taxatie geschied door Hafkamp Projects BV te Wormerveer (kosten volgens de website € 95,00 – € 135,00 excl. BTW). Let er wel op, dat de uitgekozen taxateur door de betreffende verzekeringsmaatschappij als zodanig wordt geaccepteerd. Een taxatierapport is overigens meestal 2, maar maximaal 3 jaar geldig.

            Wij zouden het op prijs stellen om als de C6 op basis van getaxeerde waarde wordt verzekerd, daarvan op de hoogte te worden gesteld.

Uiteraard zijn wij graag bereid nadere informatie te geven of anderszins behulpzaam te zijn.

Namens het bestuur van het C6-Genootschap,

Eddy Bueno

[1] Bedragen afgerond, geldend voor een zogenaamde all-risk verzekering.

 

 

 

Goed verzekerd?

Natuurlijk hoopt ieder van ons de C6 steeds veilig en zonder schade door het verkeer te loodsen. En voorzover de C6 buiten overnacht, dat geen onverlaat onze voîture schade berokkent. Maar als onverhoopt de C6 schade oploopt, dan hoopt iedereen, dat deze snel, vlot en deskundig wordt hersteld. En bovenal dat de rekening geheel wordt voldaan. Liefst door de tegenpartij toch?

Het “een ongeluk zit in een klein hoekje” is helaas maar al te waar. Ook waar is, dat doorgaans geen enkele verzekeringsmaatschappij méér vergoed dan de dagwaarde. Helaas (en ten onrechteJ) loopt de dagwaarde van de gemiddelde C6 snel terug en is het herstellen van schade meestal een dure aangelegenheid.

Voor een indicatie van de dagwaarde van uw C6 kunt u bijvoorbeeld de site van de ANWB raadplegen: https://www.anwb.nl/auto/koerslijst#/kenteken

Het alleen laten taxeren van de C6 om de dagwaarde “op te krikken” heeft geen enkele zin. Nodig is dat uitdrukkelijk met de verzekeringsmaatschappij is overeengekomen, dat bij schade van de getaxeerde waarde wordt uitgegaan (de zogenaamde taxatieclausule). Een taxatierapport is doorgaans twee of drie jaar geldig.

Op de website van de FEHAC staan een aantal verzekeringmaatschappijen genoemd waar een auto tegen taxatiewaarde kan worden verzekerd. Zie: https://fehac.nl/verzekeringen/

Volgens een van onze genoten bleek echter dat niet alle door de Fehac vermelde verzekeringsmaatschappijen zijn C6 als “youngtimer” wilden verzekeren.Twee genoten hebben hun C6 inmiddels laten taxeren en “all-risk” verzekerd via “Advies Verzekerd! in Meppel.

Het bestuur wil onderzoeken of het mogelijk is om meer C6-en als youngtimer tegen taxatiewaarde te laten verzekeren tegen een – naar wij hopen – aantrekkelijke premie. Daarom aan u de vraag: “hebt u belangstelling om eventueel uw C6 tegen taxatiewaarde te laten verzekeren? U kunt uw reactie zenden aan Citroenc6genootschap@gmail.com onder vermelding “Youngtimer verzekering”. Graag vóór 31 januari a.s. Onderhoud, soort brandstof, aantal km dat jaarlijks wordt afgelegd, aantal schadevrije jaren, woonplaats, stalling etc.

Ter indicatie

De jaarpremie voor een  C6 Lignage bedraagt ongeveer € 750,00 incl. inzittende verzekering. Deze C6 is getaxeerd op ongeveer € 18.000,– (bouwjaar december 2006, brandstof benzine, km stand 130.000, aantal jaarlijkse km ten hoogste 12.000, maximale premiekorting).

De jaarpremie voor een  C6 Exclusive is iets meer dan € 935,00, exclusief inzittendeverzekering. De getaxeerde waarde van die C6 bedraagt € 13.600,00 (bouwjaar maart 2007, brandstof diesel, km stand 242.000, aantal jaarlijkse km ten hoogste 20.000, maximale premiekorting).

Hoeveel C6en rijden er in Nederland?

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft tot taak het beheren van de kentekenregistratie, het toelaten van voertuigen en keuring van geïmporteerde voertuigen. Ook het verzamelen en verstrekken van informatie over voertuigen is een taak. Sinds kort verstrekt de RWD ‘open data’ waardoor het mogelijk is om onderzoek te doen op het voertuigenpark in Nederland.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) maakt het mogelijk om via een database gegevens te onderzoeken van de meer dan 14 miljoen op kenteken geregistreerde voertuigen. Het C6-genootschap put uit deze bron en publiceert dat als RDWeetjes.

Weetje 1: verkoopaantallen en import
Als u zoekt op ‘Citroën’ en type ‘C6’ krijgt eind december 2018 op kenteken 1.001 geregistreerde auto’s (het zijn er in werkelijkheid 4 minder; daarover later). Deze rijden dus werkelijk op Nederlands kenteken rond. De C6 kwam in de zomer 2005 in Frankrijk en is in 2005 mondjesmaat geleverd in Nederland en vanaf 2006 goed verkrijgbaar.

In totaal zijn er 816 verkocht in Nederland. Daarvan rijden er nog 641 rond en zijn er 356 extra geïmporteerd. Dat er 5 jaar na de laatst geproduceerde C6 meer rondrijden in Nederland dan origineel verkocht, geeft wel aan dat er een klein maar exclusief aantal liefhebbers zijn dat jaarlijks licht groeit.