Interessante weetjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 Update verzekeren tegen taxatiewaarde      21 januari 2021

  Een aantal bezitters/bezitsters heeft belangstelling getoond voor het – eventueel – verzekeren van de C6 op zodanige wijze, dat bij de vaststelling door de verzekeringsmaatschappij van – onverhoopte schade – niet wordt uitgegaan van de dagwaarde, maar van de getaxeerde waarde. Een waarde die – normaal gesproken – (veel) hoger is dan de dagwaarde

Inmiddels hebben meerdere C6 bezitters een taxatie laten verrichten en een dergelijke verzekering afgesloten .

De eerste verzekeringen zijn ca. 2 jaar geleden afgesloten. Bij de meesten heeft een hertaxatie al plaatsgevonden. Ter informatie onderstaand enige voorbeelden van recente taxaties.

Wat opvalt is dat de benzine versies hoger getaxeerd worden dat voorheen wat ongetwijfeld te maken heeft  met de relatieve zeldzaamheid. Er zijn er immers maar een kleine 2400 van gebouwd en deze uitvoering is veel gezocht, wat uiteraard weer te maken heeft met het huidige  (onterechte) imago van diesel motoren

 

Brandstof Type Bouwjaar Rapport d.d. KM stand  Taxatie waarde Stijging/daling
             
B 3.0 Lignage dec-06 mei 2018 130.000 18.000  
      mei 2020 140.300 22.400 24,4%
             
B 3.0 Exclusive sep-06 sep 2018 65.903 20.000  
      sep 2020 71.637 23.500 17,5%
             
             
D 2.7 HDi Exclusive mrt-07 aug 2018 241.956 13.600  
      aug 2020 271.115 15.300 12,5%
             
D 3.0 HDi Exclusive jan-10 jan 2019 150.000 23.600  
      jan 2021 170.320 19.600 -17,0%
             
D 3.0 HDi Exclusive jan-11 jan 2021 196.866 18.500  
             

De dagwaarden volgens de koerslijst van de ANWB liggen voor de benzine uitvoeringen tussen de 10 en de 15.000 Euro en voor de diesels tussen de 5 en 10.000 Euro. Dus in alle gevallen is het de moeite waard bij  een all risk verzekering een taxatie te overwegen.


Als u een  verzekering op basis van taxatiewaarde overweegt, moet u alvorens de C6 te laten taxeren  eerst bij een verzekeringsmaatschappij of een verzekeringsadvieskantoor  informeren of de C6 tegen taxatiewaarde kan worden verzekerd. Want  lang niet elke verzekeringsmaatschappij is daartoe bereid. Op de website van de FEHAC staat een overzicht van verzekeringsmaatschappijen die tegen die getaxeerde waarde kunnen en willen verzekeren. 

 Wij zouden het op prijs stellen om als de C6 op basis van getaxeerde waarde wordt verzekerd, daarvan op de hoogte te worden gesteld.

Uiteraard zijn wij graag bereid nadere informatie te geven of anderszins behulpzaam te zijn.

Namens het bestuur van het C6-Genootschap,

Eddy Bueno

 

 

 

Goed verzekerd?  september 2018

Natuurlijk hoopt ieder van ons de C6 steeds veilig en zonder schade door het verkeer te loodsen. En voor zover de C6 buiten overnacht, dat geen onverlaat onze voîture schade berokkent. Maar als onverhoopt de C6 schade oploopt, dan hoopt iedereen, dat deze snel, vlot en deskundig wordt hersteld. En bovenal dat de rekening geheel wordt voldaan. Liefst door de tegenpartij toch?

Het “een ongeluk zit in een klein hoekje” is helaas maar al te waar. Ook waar is, dat doorgaans geen enkele verzekeringsmaatschappij méér vergoed dan de dagwaarde. Helaas (en ten onrechte) loopt de dagwaarde van de gemiddelde C6 snel terug en is het herstellen van schade meestal een dure aangelegenheid.

Voor een indicatie van de dagwaarde van uw C6 kunt u bijvoorbeeld de site van de ANWB raadplegen: https://www.anwb.nl/auto/koerslijst#/kenteken

Het alleen laten taxeren van de C6 om de dagwaarde “op te krikken” heeft geen enkele zin. Nodig is dat uitdrukkelijk met de verzekeringsmaatschappij is overeengekomen, dat bij schade van de getaxeerde waarde wordt uitgegaan (de zogenaamde taxatieclausule). Een taxatierapport is doorgaans twee of drie jaar geldig.

Op de website van de FEHAC staan een aantal verzekeringmaatschappijen genoemd waar een auto tegen taxatiewaarde kan worden verzekerd. Zie: https://fehac.nl/verzekeringen/

Volgens een van onze genoten bleek echter dat niet alle door de Fehac vermelde verzekeringsmaatschappijen zijn C6 als “youngtimer” wilden verzekeren.Twee genoten hebben hun C6 inmiddels laten taxeren en “all-risk” verzekerd via “Advies Verzekerd! in Meppel.

Het bestuur wil onderzoeken of het mogelijk is om meer C6-en als youngtimer tegen taxatiewaarde te laten verzekeren tegen een – naar wij hopen – aantrekkelijke premie. Daarom aan u de vraag: “hebt u belangstelling om eventueel uw C6 tegen taxatiewaarde te laten verzekeren? U kunt uw reactie zenden aan Citroenc6genootschap@gmail.com onder vermelding “Youngtimer verzekering”. Graag vóór 31 januari a.s. Onderhoud, soort brandstof, aantal km dat jaarlijks wordt afgelegd, aantal schadevrije jaren, woonplaats, stalling etc.

Ter indicatie

De jaarpremie voor een  C6 Lignage bedraagt ongeveer € 750,00 incl. inzittende verzekering. Deze C6 is getaxeerd op ongeveer € 18.000,– (bouwjaar december 2006, brandstof benzine, km stand 130.000, aantal jaarlijkse km ten hoogste 12.000, maximale premiekorting).

De jaarpremie voor een  C6 Exclusive is iets meer dan € 935,00, exclusief inzittendeverzekering. De getaxeerde waarde van die C6 bedraagt € 13.600,00 (bouwjaar maart 2007, brandstof diesel, km stand 242.000, aantal jaarlijkse km ten hoogste 20.000, maximale premiekorting).

Hoeveel C6en rijden er in Nederland?

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft tot taak het beheren van de kentekenregistratie, het toelaten van voertuigen en keuring van geïmporteerde voertuigen. Ook het verzamelen en verstrekken van informatie over voertuigen is een taak. Sinds kort verstrekt de RWD ‘open data’ waardoor het mogelijk is om onderzoek te doen op het voertuigenpark in Nederland.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) maakt het mogelijk om via een database gegevens te onderzoeken van de meer dan 14 miljoen op kenteken geregistreerde voertuigen. Het C6-genootschap put uit deze bron en publiceert dat als RDWeetjes.

Weetje 1: verkoopaantallen en import
Als u zoekt op ‘Citroën’ en type ‘C6’ krijgt eind december 2018 op kenteken 1.001 geregistreerde auto’s (het zijn er in werkelijkheid 4 minder; daarover later). Deze rijden dus werkelijk op Nederlands kenteken rond. De C6 kwam in de zomer 2005 in Frankrijk en is in 2005 mondjesmaat geleverd in Nederland en vanaf 2006 goed verkrijgbaar.

In totaal zijn er 816 verkocht in Nederland. Daarvan rijden er nog 641 rond en zijn er 356 extra geïmporteerd. Dat er 5 jaar na de laatst geproduceerde C6 meer rondrijden in Nederland dan origineel verkocht, geeft wel aan dat er een klein maar exclusief aantal liefhebbers zijn dat jaarlijks licht groeit.