Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden met globaal de volgende verantwoordelijkheden:

Timo Hoven                               voorzitter                                        

Eddy Bueno                                technische commissie

Rene ten Cate                           evenementen

Hans van Leeuwen                  secretaris

Jan Nagtegaal                           penningmeester